Nadační fond ASTMA je veden v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 419.
IČO: 26 48 29 83, číslo účtu: 1987066001/5500


Účel Nadačního Fondu Astma:

1. Finanční podpora a zajišťování klinického výzkumu průduškového astmatu a
chronické obstrukční plicní nemoci.
2. Finanční podpora a zajišťování publikační činnosti a prezentace výsledků výzkumu
průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.
3. Pořízení přístrojové techniky k moderním diagnostickým a léčebným účelům.
4. Cílená diagnostika a účelná terapie nemocných s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční
plicní nemocí, včetně komplikujících onemocnění a poruch.
5. Kontinuální vzdělávání nemocných, rozšíření informovanosti o příčinách,
možnostech léčby a sledování jejich onemocnění.
6. Sledování kvality života těchto nemocných a možnost jejího ovlivnění.
7. Edukace terénních lékařů o těchto onemocněních.Úvodní strana Kontakt Výroční zprávy Účel Projekty Semináře Astmabowling Odkazy
©3v.cz